Over de organisatie

Historie

Naar Amerikaans voorbeeld wordt Webgrrls Nederland in mei 1996 opgericht door Corrine Petrus. Toen waren vrouwen op internet nog met een lampje te zoeken. De Nederlandse ‘kopie’ van Webgrrls is al snel de bijna grootste in de wereld. De eerste opzet als stichting wordt in 1998 omgezet naar de vereniging die we tot 2020 waren en waarvan Corrine meteen erelid werd. In 2020 werd de vereniging weer een stichting.

De grootste internet gebruikersgroep

Rond 2000 blijken we – volgens de media – de grootste internetgebruikersgroep in Nederland te zijn.

In 2001 moesten we (te veel) gaan betalen voor het voeren van de naam Webgrrls aan de Amerikaanse moederorganisatie, die meer commerciële aspiraties kreeg. We zochten daarom contact met de eerste afdeling die hierdoor ook een andere naam ging voeren, de Women on the Web in San Francisco. We kwamen overeen dat we dat een prima alternatief vonden.

Sinds 1998 hebben de leden het voor het zeggen. Minimaal eenmaal per jaar was er een Algemene Ledenvergadering waar alle leden een uitnodiging voor kregen en waar de belangrijke besluiten worden genomen. De vereniging draaide geheel op vrijwilligers. Vrijwilligers organiseren bijeenkomsten en ontmoeten elkaar online voor het uitwisselen van kennis.

In 2017 bespraken de leden van Women on the Web in de jaarlijkse ALV de toekomst van de vereniging. Steeds minder vrouwen hadden er behoefte aan om lid te zijn van een vereniging. Bovendien bleek het enorm lastig om een verenigingsbestuur te vormen met alle bestuurlijke verplichtingen die daarbij horen. De leden die zich als vrijwilliger inzetten, besteedden deze tijd liever aan het organiseren van bijeenkomsten dan aan het besturen. Om het voortbestaan van het netwerk te kunnen garanderen, werd besloten te onderzoeken of het mogelijk was de vereniging om te zetten naar een stichting. In 2020 besloot de ALV definitief en werd de vereniging weer een stichting.

In december 2013 bereikt ons het bericht dat Corrine Petrus al op 55-jarige leeftijd is overleden. Wij blijven haar zeer erkentelijk voor dit belangrijke initiatief waar we nog altijd zoveel plezier aan beleven, op zowel zakelijk als persoonlijk vlak.

Heb je een vraag over de stichting aan het bestuur?
Stuur dan een mail naar info@womenontheweb.nl